Hakkımızda

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyon

Güvenli , saygın , değerli olan ülkesini ve sektörünü düşünen,çevreye ve kanunlara saygılı, müşterisinin ve çalışanının gurur duyduğu, örnek bir kurum olmaktır. 

Vizyon

Ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, gelişime ve yeniliklere açık bir ekip olan kadrosuyla, sürati, teknolojiyi, sürdürebilir gelişmeyi benimsemiş, sektörünün lider kuruluşu ve markası olmaktır.
 

Kalite, Çevre, İSG, Üçlü Sorumluluk, Güvenlik Politikamız

Altıntel`in kuruluşundan beri titizlikle takip ettiği politikası, üstün kaliteli hizmetler sunmak, üçlü sorumluluk taahhüdümüz doğrultusunda çevreyi korumak, iş sağlığı-güvenliği ve en yüksek iş ahlakı ilkelerini sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmektir. 

Bu politikanın korunması ve sürdürülmesi için;

 • · Toplam Kalite Yönetimi prensipleri doğrultusunda hareket etmek, 
 • Üçlü Sorumluluk, ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISPS Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarımızda ulaşmak ve bu düzeyi aşmak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetler sunmak,      
 • Yöntem ve hizmetlerimizi müşteri beklentilerinin çok üstünde bir düzeye getirebilmek için sürekli olarak geliştirmek,
 • Müşterilerle olan ilişkilerin sürekli olmasını sağlamak,
 • Hizmet geliştirme konusunda, teknolojinin en ileri aşamasına ulaşmayı hedeflemek,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve kirliliği önleyerek çevreyi korumak,
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyerek iş sağlığı-güvenliğini sağlamak, 
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymak,
 • Çalışanlarımızın eğitimi, katılımı, tatmini ve motivasyonunun sağlayacak anlayış ile hareket etmek,
 • Tüm müşteriler, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler ve tüm sosyal paydaşlar ile güvenlik, üçlü sorumluluk, kalite, İSG ve çevre konularında açık iletişim kurmak, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına almak,
 • Güvenliğin tüm tesis çalışanlarını kapsadığını, emniyeti tehlikeye düşürecek her türlü durumda bildirimin tüm çalışanlar tarafından yapılacağı bilincinde olmak,
 • Tesisimizde depolanan ürünlerin ve tesis donanımlarının, tesiste çalışan personelin, görevli ve ziyaretçilerin güvenliğini her gün 24 saat boyunca yetkin ve belgeli güvenlik personeli ve gerekli alt yapı ile sürekli olarak sağlamak.
 • Risk değerlendirmesi yaparak tesiste güvenlik artırıcı ve caydırıcı tedbirleri almak, tesisin güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ve yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla gerekli her türlü maddi ve manevi kaynakları seferber etmek, acil durum yönetimini en etkin şekilde gerçekleştirmek firmamızın politikasıdır.

Bu politika doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemimizin şartlara uygunluğunu ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak temel amacımızdır.

Altıntel Alkol ve Uyuşturucu Politikamız

Altıntel`in kuruluşundan beri titizlikle takip ettiği çalışma disiplini, personeline verdiği önem ve müşteri isteklerini karşılamak adına aşağıda belirtilen politika oluşturulmuş, dağıtılmış ve çalışanlar tarafından kabul edilmiştir. 

Bu politikanın korunması ve sürdürülmesi için;

 • Altıntel, personeli ve müşterileri için uyuşturucusuz ve alkolsüz bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür,
 • Altıntel çalışanları ve taşeronları alkol ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında iken şirket içi ve dışı hiçbir hizmet vermeyecektir,
 • Alkol ve/veya uyuşturucu maddeleri, iş yerinde kullanan, bulunduran, bu maddeleri kullanarak işyerine gelen ve dağıtımını/satılmasını sağlayan Altıntel çalışanları ya da taşeronları hakkında yasal yollara başvurulur ve iş sözleşmeleri feshedilir,    
 • Çalışanın Altıntel’deki görevini sürdürebilmesi için alkol ve/veya uyuşturucu kullanmadığını ispatlayan testlerden geçmiş olması gerekmektedir,
 • Kanunun sınırları çerçevesinde Altıntel, şüphelendiği çalışanının ya da taşeronunun, eşyalarını, araçlarını arama yetkisine sahiptir,
 • Altıntel çalışanlarını ve taşeronlarını alkol ve uyuşturucu konusunda işe başlangıçta ve periyodik olarak eğitim vermektedir,
 • Altıntel’de belirlenen test sıklığı ve eşik seviyeleri talimatlarla tanımlanmıştır. Testler yasal olarak kabul gören akredite kuruluşlarda periyodik olarak yaptırılacaktır. 

Bu politikayla, Altıntel insan emniyeti, sağlığı ve mülkiyeti için en yüksek standartları kabul eder ve çalışanlarının uygunluğunu denetler.

Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikamız

Altıntel` in kuruluşundan beri insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığını ve bu amaç için gerekli kaynakların sağlanacağını, Kuruluşun büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerinin tanımı ile bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getireceğinin taahhüdü için aşağıdaki politika oluşturulmuş, dağıtılmış ve çalışanlar tarafından kabul edilmiştir. 

 • Kuruluşun aşağıdaki hususları içeren bir yönetim sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlamak için taahhüdü;
 • Kuruluşun organizasyonunda, tüm seviyelerde, büyük kaza risklerinin yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklar taahhüdü,
 • Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanan büyük kaza riskleri ile kaza olasılıklarının değerlendirilmesi,
 • Bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan düzenlemeler ve prosedürler,
 • Değişikliklerin planlanması veya yeni tesis, proses veya depolama tesislerinin tasarımı için düzenlemeler,
 • Öngörülen acil durumların sistematik analizle belirlenmesi ve acil durum planlarının hazırlanması, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi için düzenlemeler,
 • BKÖP ve GYS`de verilen hedeflerin karşılanmaması durumunda araştırma ve düzeltici faaliyet mekanizmalarını içeren düzenlemeler (büyük kazaları ve kazaya ramak kalma olaylarını raporlama ve bunları inceleme ve çıkarılan derslere göre takibini yapma sistemini içermelidir),
 • BKÖP ve GYS`nin periyodik değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi için düzenlemeler,
 • Kuruluşta çalışan tüm personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli analiz, plan ve programlar. 

Bu politikayla, Altıntel Büyük Kaza Önleme Politikası için en yüksek standartları kabul eder ve çalışanlarının uygunluğunu denetler.